01   ►   Wianiger isch mehr
02   ►   Die Wohrheit
03   ►   Stur und Tamisch
04   ►   Der Blues      
05   ►   Denk net noch
06   ►   Longschloferblues
07   ►   Summer
08   ►   Es gibt nicht Guits...
09   ►   Herbischt
10   ►   Außnschaugn
11   ►   Musiziern

04 Der Blues

Hosch du den Verdruss
Kimmt oft gearn der Blues
Kennsch di nimmer aus
Woasch net ein no aus
Frogsch die Psychologn
Freunde und Doktorn
Wirklich hilft dir koaner
Du steahsch gonz alloan do

Hilf dir selber, hilft dir Gott
Damit du dir den Blues verjogsch
Und er koan Chance hot
Der Blues koan Chonce hot

Monchmol kimmt olls zomm
A Unglück kimmt seltn alloan
A Kronkheit tuit di plogn
Oder ondre Sorgn
Loss es dir guit geahn
Sischt werd’s niemand tian
Fong un zu meditiern
Tui lafn, musiziern

Hilf dir selber, hilft dir Gott
Damit du dir den Blues verjogsch
Und er koan Chance hot
Der Blues koan Chonce hot

Hilf dir selber, hilft dir Gott
Damit du dir den Blues verjogsch
Und er koan Chance hot
Der Blues koan Chonce hot
Der Blues koan Chonce hot
Der Blues koan Chonce hot
Der Blues koan Chonce hot
Der Blues koan Chonce hot


Text und Musik: Hermann Andrä Graber

IMPRESSUM