01   ►   Außnschaugn (Live)
02   ►   Der Blues (Live)      
03   ►   Herbischt (Live)
04   ►   Es gibt nichts Guits... (Live)
05   ►   Wianiger isch mehr (Live)

02 Der Blues (Live)

Håsch du den Verdruss
Kimmt oft gearn der Blues
Kennsch di nimmer aus
Woasch net ein no aus
Frågsch die Psychologn
Freunde und Doktorn
Wirklich hilft dir koaner
Du steahsch gånz alloan då

Hilf dir selber, hilft dir Gott
Damit du dir den Blues verjågsch
Und er koan Chance håt
Der Blues koan Chance håt

Månchmål kimmt ålls zåmm
A Unglück kimmt seltn alloan
A Krånkheit tuit di plågn
Oder åndre Sorgn
Låss es dir guit geahn
Sischt werd's niemand tian
Fång un zu meditiern
Tui laafn, musiziern

Hilf dir selber, hilft dir Gott
Damit du dir den Blues verjågsch
Und er koan Chance håt
Der Blues koan Chance håt

Hilf dir selber, hilft dir Gott
Damit du dir den Blues verjågsch
Und er koan Chance håt
Der Blues koan Chance håt
Der Blues koan Chance håt
Der Blues koan Chance håt
Der Blues koan Chance håt
Der Blues koan Chance håt


Text und Musik: Hermann Andrä Graber

IMPRESSUM